PROGRAM KONCERTU ŚWIĄTECZNEGO 2017

CZĘŚĆ I

L.P.

GRUPA

UKŁAD

Muzyka

Choreograf

1. Gr. VI Układ baletowy Sam Smith Julia Słupek
2. Gr. IV Fragment lekcji – klasyka Chris Rea Julia Słupek
3. Gr. 1R Zwierzątka baletowe Wham Anna Biodrowicz
4. Gr. V Fragment lekcji – klasyka Improwizacja muzyczna Julia Słupek
5. Gr. I Fragment lekcji – klasyka Jumps Anna Biodrowicz
6. Gr. Hip-Hop Fragment lekcji Exchpoptrue Justyna Pietrzak
7. Gr. IV, V Fragment lekcji – układ współczesny Ariana Grande Julia Słupek
8. Gr. 2R Fragment lekcji – klasyka Muzyka lekcyjna Magdalena Kryczko-Kędra
9. Gr. 2 Układ „Renifery” Petit Allegro Anna Biodrowicz
10. Gr. II Układ baletowy Bar Jazz Classics Anna Biodrowicz
11. Gr. 1, II Fragment lekcji – klasyka Bobby Helms Julia Słupek
12. Gr. VI Układ jazzowy Muzyka z filmu „Chicago” Aneta Kita
13. Gr. I Układ „Mikołajki” Mariah Carey Anna Biodrowicz

CZĘŚĆ II

14. Gr. 2R Wschód słońca Holger Simon Paul Magdalena Kryczko-Kędra
15. Gr. V Spotkanie z przyjaciółkami Maurice Lissac Olga Ogar
16. Gr. IV Zachód słońca Biggi Hilmars Olga Ogar
17. Gr. VI Run Woodkid Aneta Kita
18. Gr. V Red lips, blue eyes Ludovico Einaudi Olga Ogar